Toch verkeerde deelvragen ??

Literatuurstudie 

Voor mijn literatuurstudie heb ik een heel interessant artikel gelezen 'De lat hoog voor vakonderwijs: taalbeleid in de klas via taalgerichte vakdidactiek'. 

In dit artikel gaat het erom hoe docenten doormiddel van taal hun vakonderwijs kunnen verbeteren. Er zijn drie didactische principes die daarbij kunnen helpen, namelijk context, interactie en taalsteun. 

context : nieuwe stof moet natuurlijk gaan leven, in context geplaatst worden, verankerd raken in de kennis die al eerder is verworven.
interactie : leren is een interactief proces, kennis komt tot stand doordat je er met anderen over praat.
taalsteun : is hulp krijgen bij het begrijpen en zelf produceren van nieuwe taal in het vak.

Verder heb ik voor mijn literatuurstudie ook naar het referentiekader van de commissie Meijerink gekeken. Het meest opvallende vond ik dat het doel van het referentiekader is om het algemene niveau van de leerlingen te verhogen. Gekeken naar het niveau op het Deltion is er nog erg veel werk aan de winkel.

 

Deelvragen 

Het uitwerken van deelvragen 2 en 3 vond ik erg lastig, omdat de opleiding Kinderopvang nog niet deed wat wij in eerste instantie al hadden verwacht. Ik wilde graag antwoord krijgen op de vraag wat de koppeling is tussen de cursorische en de integrale leerlijn, maar ze hebben alleen maar een cursorische leerlijn. Verder wilde ik graag antwoord krijgen op de vraag wat de rol van de vakdocent is bij het integreren van het referentiekader. Maar doordat er geen samenwerking is en ik geen vakdocent (mocht) spreken kan ik deze vraag niet beantwoorden. Hebben we dan toch verkeerde deelvragen bedacht? Dachten wij dat ze veel verder waren in hun ontwikkeling?

Deelvraag 5 was wel een hele leuke vraag om uit te werken. Bij deze deelvraag heb ik de verschillende opleidingen met elkaar vergeleken. En ik vond het erg fijn om te zien dat andere opleidingen al wel verder waren met het integreren van de Nederlandse taal. De opleiding Kinderopvang kan nog veel van hun leren.

 

Het eind van mijn dossier komt in zicht. Ik ga nu bezig met de aanbevelingen voor het Deltion en mijn conclusie. 

 

Productief dagje Windesheim

Dinsdag ben ik bijna de hele dag op Windesheim met mijn portfolio bezig geweest. Ik heb gewerkt aan deelvraag 1 het taalbeleid van het Deltion en voor mijn literatuuronderzoek heb ik de lesmethode VIA onder de loep genomen.Cool

Dit zijn mijn bevindingen in het kort:  

Deelvraag 1:

Ik het taalbeleid van het Deltion goed doorgenomen  en ben ik tot de conclusie gekomen dat de opleiding Kinderopvang het taalonderwijs niet heeft geïntegreerd met de praktische vakken. Er wordt alleen aandacht besteed aan taal binnen het vak Nederlands. Ze hebben een klassikaal uur en een uur achter de computer met het programma starttaal. 

Voor mijn onderzoek kon ik niet met vakdocenten praten, omdat zij vonden dat zij mij niks over taalgericht vakonderwijs konden vertellen.

Literatuuronderzoek:

Voor mijn literatuuronderzoek heb ik de lesmethode VIA bekeken. Er is één handboek voor alle MBO opleidingen. Elke sector heeft eigen werkboeken op hun eigen niveau 1F, 2F of 3F. De docenten kunnen beschikken over kant en klare toetsen die zijn goedgekeurd.  

Wat wil ik de volgende keer proberen te doen? Lachend

Ik wil voor mijn literatuuronderzoek het boek taalgericht vakonderwijs doornemen. Wat is precies een taalbeleid en hoe kunnen we taal integreren in de praktische vakken? Wat houdt precies het referentiekader van de commissie Meijerink in? 

Verder zal ik deelvraag 2 verder uitwerken, over de concrete problematiek bij taalontwikkeling binnen de opleiding Kinderopvang.  

 

Frisse moed !

Oké, ik moet eerlijk bekennen dat ik een jaar niks aan de module taalbeleid heb gedaan. En ik niet meer weet hoe ik op mijn oude blog moet inloggen, daarom heb ik een nieuwe aangemaakt. Maar waar haal ik dan nu in één keer de energie vandaan? Dat zal ik je vertellen.  

Volgende week vrijdag heb ik een kennismakingsgesprek op het Deltion voor een lio-stage. Daarom vind ik het erg belangrijk om mij te verdiepen in het taalonderwijs op het MBO en dat kan ik het beste doen door deze module eindelijk een keer af te gaan ronden. Dus dat ga ik proberen deze week te doen.  

To do list voor vandaag:

- nieuwe blog aanmaken, check Lachend
- inlezen in mijn dossier, wat heb ik al gedaan en wat moet ik nog doen ? check Lachend

 

To do list volgende week: 

- op zoek naar alle overige bestanden
- nieuw tijdpad maken
- literatuurstudie uitbreiden
- deelvragen 2 t/m 6 maken
- beschouwing competentieontwikkeling
- conclusie 

Oké, dat was even goed schrikken Verbaasd. Ik heb dus duidelijk nog genoeg te doen. Maandag gaan we hier met frisse moed tegenaan en komt er ook weer een nieuwe blog.